Na tragu gromova iz Wroclawa

Gnomi – jedna je od glavnih gradskih legendi o Vroclavu. Njihova figure i crteži mogu se naći svuda: na zidovima kuća, na stare ulice i trgovi, u suvenirnicama.

Postoji nekoliko priča odakle su došli patuljci i kako su postali dio urbanog folklora.

Prva priča.

Vjeruje se da su se prvi gnomi pojavili upravo u Wroclawu. Niko ne zna tačno kada i kako su patuljci stigli u prestonicu Donji Šleska i zašto su odlučili da se ovde nasele. Ime starijeg patuljka Papa-Gnom (ovde postoji zanimljiva analogija sa Štrumpfovima. Nije jasno, ili je legenda nametnuta poznatim likovima karikature, ili je služio kao ideja da ih se kreira). Oni jesu naselili su se na obalama Odre mnogo prije formiranja grada. Kasnije došli su ljudi koji su stupili u kontakt sa patuljcima. Gnomi koji rade stavili svoje ruke na izgradnju Starog Grada i zahvalni stanovnici su održavali svoja imena u imenima ulica i okruga.

Druga priča

Stanovnici Wroclawa su se sami okrenuli patuljcima koji su živjeli u Sovykh planine kako bi obuzdali štetnu pčelicu. Velikodušni gnomi uhvatili su ga i uništili u svojim pećinama. I stanovnici grada pozvao ih na stalni boravak.

Treća priča

Ova legenda je najistaknutija. Gnomi su se pojavili u Vroclavu u Osamdesete godine 20. veka kao likovi antikomunističkog pokreta polovima. Korišćeni su u crtežima i propagandi aktivista. I, Očigledno, stanovnicima se to toliko svidjelo da su čvrsto ukorijenjeni u urbanom kulture.

Koja legenda vjeruje je do vas :-)

Gnomi u Vroclavu

Moj savjet je da dok hodate oko Starog grada budite pažljiviji i vi Sigurno ćete moći vidjeti figure patuljaka ili crteža, kao i snimite najzanimljivije.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: